21.08.2019 / 14:52

Halef R.  VAYIS

İnsan merkezli değer toplumu…

Bilgi teknolojilerinin süratli gelişimiyle, siber alan ile fiziksel alan (dünya) iç içe geçmeye başladı bile. Bu reaksiyonun sonucu olarak ortaya çıkan sistemler, toplumda büyük bir değişim etkisi yaratıyor.

 

Küreselleşen dünyada, insanlık tarihinde şimdiye dek benzeri görülmemiş bir dönüşüm süreci yaşadığımızın farkına, artık hepimiz varıyoruz.

Olağandan hızlı teknolojik gelişmelerin öncülük ettiği süreçte; devletler, bilim insanları, toplumların kanaat önderleri ve bireyler olarak, proaktif biçimde düşünmek zorundayız.

Tamamlandığında ortaya çıkacak sonuçları tam olarak öngöremediğimiz bu evrede, olumluyu hedefleyen tedbirler ya da kararlar almaya, istenmeyen durumları önlemek için iyi organize olmaya ihtiyaç var.

Aksi halde, uyandığımızda kendimizi bir çukurun dibinde görebiliriz.

Teknolojilerin ve bilimsel ilerlemenin hızına yetişemediğimiz şu dönem, sosyal, ekolojik ve ekonomik sorunları da beraberinde getiriyor çünkü.

Ve sorunlar artarak birikiyor…

Toplum 5.0: İnsan Merkezli Değer Toplumu…

Japonya İş Federasyonu KEIDANREN, “Toplum 5.0’ın derinleşmesiyle ekonominin ve toplumun reformu” isimli bir çalışma yayınladı.

Çalışmanın amacı, dönüşüm sonucu ortaya çıkan sosyal sorunlara “basit verimlilik iyileştirmeleri yapmak yerine, sorunların çözümüne yardımcı olan yeni bir akıllı toplumun yaratılmasına” ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekmek…

Japonya’da bulunan Bilim, Teknoloji ve İnovasyon yönetim kurulu üyesi Yuko Harayama, Toplum 5.0’ın olgunlaşması için bilim adamlarının, mühendislerin ve girişimcilerin sadece kendi alanlarında değil, aynı zamanda kolektif çalışmalar da yapmaları gerektiğini belirtiyor.

Ona göre hükümetlerin;
- Toplum 5.0 vizyonuna yönlenmeleri ve yolu açacak olan gerekli düzenlemeleri yapmaları,
- tabandan iş dünyasının, sivil toplumun ve akademinin dirsek teması içerisinde, bu doğrultuda hareket etmelerini sağlamak için diyalog alanlarını oluşturmaları,
- insan merkezli değer toplumuna geçiş sürecine zemin oluşturmak için çalışmalar yapmaları gerekiyor.

Toplum 5.0 kavramı, Japonya hükümeti tarafından 2016 yılında yürürlüğe giren 5. Bilim ve Teknoloji Planı’na dayanıyor. Bu çerçevede, inovasyonun tanıtılması, küreselleştirilmesi ve süper akıllı toplumun geliştirilmesi yer alıyor.

Stratejik yol haritası Japonya tarafından oluşturulan Toplum 5.0’ın ana hedefi, insanı merkezde tutarak, son teknolojilerin derin entegrasyonunu sağlayıp sosyal, ekolojik ve ekonomik sorunların üstesinden gelmek.

Toplum 5.0’ın önündeki 5 bariyer…

Bilgi teknolojilerinin süratli gelişimiyle, siber alan ile fiziksel alan (dünya) iç içe geçmeye başladı bile. Bu reaksiyonun sonucu olarak ortaya çıkan Siber Fiziksel Sistemler, toplumda büyük bir değişim etkisi yaratıyor.

Küresel dönüşümün öncü teknolojileri olan IoT, yapay zeka, ve robotlar, endüstriyel ve sosyal yapıları şiddetli bir biçimde dönüştürüyor. Bu durum bir taraftan insan hayatına pozitif katkılar sunarken, öteki taraftan dönüştürdüğü yapılarda yeni sorunlar üretiyor.

KEIDANREN bunun farkında olarak Toplum 5.0 karşısında yıkılması gereken beş bariyeri şu şekilde tanımlıyor:

1- Bakanlıklar ve Kamu Kurumları Bariyeri,
2- Hukuk Sistemi Bariyeri,
3- Teknoloji Bariyeri,
4- İnsan Kaynakları Bariyeri,
5- Sosyal Kabul Bariyeri.

Görünen o ki, Toplum 5.0’ın hayatımıza bütünüyle dahil olması ve sosyal yapıların yeniden tanımlanması hiç kolay değil.

Engellerin aşılması için hükümetler tarafından ulusal stratejilerin oluşturulması ve entegre edilmesi, geleceğe hazır nitelikte yasaların geliştirilmesi ve bütün bireylerin yeni toplum yapısına ve ekonomiye dinamik bir şekilde dahil edilmesi gerekiyor.

Daha da önemlisi, sosyal mutabakatın sağlanması, sosyal kabul bariyerlerinin yok edilmesi ve insanın toplumun merkezine taşınması için ulusal vizyonun bütün paydaşlar tarafından kabul görmesi ve paydaşların aynı yöne bakması gerekiyor.

İnsan merkezli değer toplumuna ulaşabilmenin yolu, ülkelerin kolektif hareket etmesinden daha doğrusu edebilmesinden geçiyor…

Ulaşmak istiyorsak tabi…

 

twitter.com/halefrvayis

 
YORUMLAR

Yazarın Diğer Yazıları

>> İnsan nereye koşuyor? - 29.07.2020
>> Sosyal medya, maço kültürü için bir araç mıdır? - 22.07.2020
>> Tek gerçek iddianız… - 15.07.2020
>> Kapımız size açık ama içeri girmeyin!.. - 08.07.2020
>> Beynimiz ayaklarımıza inecek… - 01.07.2020
Medyaloji Yazarları
Halef R.  VAYIS Bülent BİRİCİK Neslihan KABAOĞLU Hüseyin MOVİT
İnsan nereye koşuyor?
Tüm Yazarlar