09.07.2020 / 12:18

Hüseyin MOVİT

Genç Medyacılara Yol Haritası (296)

Medyaloji yazarı ve Türkçe Gönüllüleri- Dil İzleme Grubu Kurucu Başkanı / Eleştirmen Hüseyin Movit, medyada dilin hatalı kullanımı ile ilgili hataları sizlerle buluşturmaya devam ediyor.

Müge Anlı'dan İnciler

Bilindiği gibi, 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un hükümleri geregince bu kurumlarda çalışan tüm görevlilerin aşağıdaki maddelere uyması gerekir:
"MADDE 8
1) b) Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz.

ç) İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez.
e) (Değişik : 25/4/2013-6462/1.md.) Irk, renk, dil, din, tabiiyet, cinsiyet, engellilik, siyasî ve felsefî düşünce, mezhep ve benzeri nedenlerle ayrımcılık yapan ve bireyleri aşağılayan yayınları içeremez ve teşvik edemez.

f) Toplumun millî ve manevî değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz.
ı) Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır; soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz; haberin verilişinde abartılı ses ve görüntüye, doğal sesin dışında efekt ve müziğe yer verilemez; görüntülerin arşiv veya canlandırma niteliği ile ajanslardan veya başka bir medya kaynağından alınan haberlerin kaynağının belirtilmesi zorunludur.

i) Suçlu olduğu yargı kararı ile kesinleşmedikçe hiç kimse suçlu ilân edilemez veya suçluymuş gibi gösterilemez; yargıya intikal eden konularda yargılama süresince, haber niteliği dışında yargılama sürecini ve tarafsızlığını etkiler nitelikte olamaz.
m) Türkçenin, özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır; dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez.
ş) Şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz.
(2) Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlakî gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılmadan yayınlanamaz."

Gerekir gerekmesine de sunucumuz Müge Anlı için bu maddelerin hiçbir kıymet-i harbiyesi yoktur.

Kırık dökük Türkçesiyle doğru dürüst cümle kuramıyor, birçok kelimeyi telaffuz edemiyor. 

Deyimlerden ve atasözlerinden haberi yok:
 
- Deyimleri ve atasözlerini yanlış ve eksik kullanma,
- Kelimelerin anlamını bilememe,
- Coğrafi terimlerini bilememe,
- Yer adlarını bilememe,
- Düşük cümle kurma,
- Kelimeleri yanlış telaffuz etme,
- Cümle düzenini bozma,
- Konuşmada kaba, sözlere yer verme,
- Sıklıkla yabancı kelimeleri kullanma,
- Yetersiz kelime hazinesi,
- Nefes ve öfke kontrolü yapamama,
- Uydurma ve anlamsız kelime kullanımı,
- Türkçesi varken yabancı kelime kullanılması,
- Kaba, çirkin ve görgü kurallarına ters düşen kaba sözcük, deyim ver atasözü kullanımı,
- Kaba ve edep dışı sözlere yer verme. 
Sunucumuzun göze çarpan hataları/yanlışları. 
Binnetice (sonuçta) sunucunun bir dil eğitiminden geçemeden ekran karşısına geçtiği aşikâr.
İmla kılavuzu ve sözlük (Türkçe Sözlük, Yazım Kılavuzu ile Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü) kullanmadığı da bir gerçek.)
BUGÜN TÜRKÇE İÇİN NE YAPTINIZ?

Saygılarımla,
Hüseyin Movit
Türkçe Gönüllüleri-Dil İzleme Grubu Kurucu Başkanı/Eleştirmen
 

 
YORUMLAR

Yazarın Diğer Yazıları

>> Genç Medyacılara Yol Haritası - 15.10.2020
>> Dünyada Neler Oluyor - 06.05.2020
>> Genç Medyacılara Yol Haritası (295-2) - 23.03.2020
>> Genç Medyacılara Yol Haritası (295) - 09.03.2020
>> Dünyada Neler Oluyor (294-3) - 25.02.2020
Medyaloji Yazarları
Halef R.  VAYIS Hüseyin MOVİT Bülent BİRİCİK Neslihan KABAOĞLU
Milyonlarca sinek yanılıyor olamaz…
Tüm Yazarlar