Yeni dergi "Yeni Ülke" yayın hayatına başlıyor...

Medyaloji.net » medya » Yeni dergi "Yeni Ülke" yayın hayatına başlıyor...
Yeni dergi "Yeni Ülke" yayın hayatına başlıyor...

Şubat ayında yayınlanmaya başlayacak olan Yeni Ülke dergisi, "Yeni bir ülkeye ihtiyacımız var" başlıklı bir manifesto yayınladı.

Yeni Ülke dergisi; 

Cumhuriyetin ilerici değerlerini savunan, gericiliğe, liberalizme ve emperyalizme karşı ideolojik mücadele verecek bir odağın şekillenmesi bugün Türkiye’de büyük önem taşımaktadır.

Bu yolda başarıya ulaşmanın en önemli koşullarından biri de ilerici aydınların üretimleridir. Ülkemizdeki sosyalist birikimi toplumsallaştırmak ve solu güçlü bir odağa dönüştürmek için verilen mücadelenin önemli bir ayağı olmayı hedefleyen YENİ ÜLKE, farklı alanlardan aydınların, toplumcu uzmanların, sanatçıların, akademisyenlerin ve bilim insanlarının oluşturduğu Danışma Kurulu ile ülkemizin uzun süredir özlediği soluk olmak istiyor.

Bizler ülkemizdeki tüm insanların kardeşçe bir arada yaşadığı bağımsız, özgür, adil, eşitlikçi ve emekten yana bir ülke istiyoruz.

Yeni bir ülke istiyoruz…” 

YORUMLAR