Türkiye'de tutkuları tetikleyen mecra belli oldu...

Medyaloji.net » medya » Türkiye'de tutkuları tetikleyen mecra belli oldu...
Türkiye'de tutkuları tetikleyen mecra belli oldu...

Türkiye'de tutkuları tetikleyen mecralar arasında yüzde 93 ile televizyon ilk sırada yer aldı.

Hayatın içinden eğlence içeriği üretme konusunda dünya lideri olan Discovery tarafından finanse edilen küresel ankette, 13 ülkeden 13 bin katılımcı yer aldı. Katılımcıların yüzde 93’üne göre televizyon tutkuları tetikleyen en önemli mecra iken, ikinci sırayı yüzde 67 ile sosyal medya, üçüncü sırayı ise “diğer insanlar” alıyor.

Araştırmaya göre televizyonun, tutkuları tetikleme konusunda sosyal medya dahil olmak üzere diğer bütün mecralardan daha etkili olduğu görülüyorken, 35-54 yaş grubu arasında televizyonunun bir tutkuyu tetikleme olasılığı, sosyal medyadan beş kat daha fazla olduğu ve erişilmesi diğer yaş gruplarına nazaran daha zor olan 18-24 yaş grubu arasında bile televizyonun bir tutkuyu tetiklemesi, sosyal medyaya oranla iki kat daha mümkün görünüyor.

10 kişinin 8’inden fazlasının bir veya daha fazla tutkusu var. Katılımcıların yüzde 56’sı kendilerini “gerçekten tutkulu” olarak tanımlarken, tutkulu oldukları konulardaki aktivitelere yüksek katılım gösteriyorlar. Türkiye’de ise tutkularına gerçekten bağlı olanların oranı yüzde 63 ve global ortalamanın üzerinde. Dünyada bireylerin ortalama 4 tane tutkusu mevcutken, Türkiye’de bireylerin ortalama 4.8 adet tutkusu bulunuyor. Türkiye, insanların ortalama sahip olduğu tutku sayısında Güney Afrika’nın ardından 2’nci sırada yer alıyor.

Tutkular genellikle gençlik döneminde gelişir ve en başta ebeveynlerden (yüzde 33), televizyondan (yüzde 23) ve akranlardan (yüzde 15) ilham alınır. Türkiye’de ilham için kaynak alınan başlıca mecralar dünya ile paralellik gösterirken, diğer ülkelerden farklı olarak akranlardan etkilenme oranı daha fazla. Tutkular için ilham alınan başlıca kaynaklar; ebeveynler (yüzde 30), televizyon (yüzde 22), akranlarımız (yüzde 18). Dünyada bireylerin tutkularını keşfetmeye başladığı yaş 16’iken, Türkiye’de tutkuları keşfetme yaşının diğer ülkelere nazaran bir sene daha erken olduğu saptanıyor.

 

 

YORUMLAR