Türkiye Etik Ödülleri ETİKA sahiplerini buldu

Medyaloji.net » ödül/başarı » Türkiye Etik Ödülleri ETİKA sahiplerini buldu
Türkiye Etik Ödülleri ETİKA sahiplerini buldu

ETİK Değerler Merkezi Derneği (EDMER) tarafından düzenlenen ve etik değerlere önem veren şirketlerin ödüllendirildiği ETİKA 2022 Türkiye Etik Ödülleri'nin sahipleri açıklandı.

Etik Değerler Merkezi Derneği (EDMER), her yıl geleneksel olarak etik değerlere önem veren şirketlerin ödüllendirilmesini, toplum önünde itibarlarının artırılmasını ve diğer şirketlerin de etik konusundaki duyarlılıklarını artırmak amacıyla “ETİKA Türkiye’nin En Etik Şirketleri Ödül Töreni” düzenliyor.

Ödül töreni bu yıl; 8 Kasım Çarşamba günü Deniz Bank Genel Müdürlüğü Selma Akboğa Salonunda gerçekleşti.

Bu yıl 11. kez düzenlenen ve derneğin çeşitli kriterler doğrultusunda verdiği ödüllerden ikisi NARİN Gümrük Müşavirliği ve ELSAN Global Lojistik’in oldu. İki şirkete verilen ödül, duyarlılık ve kurumsal süreçlere entegre etme konusundaki başarılar nedeniyle verildi. 

ELSAN Global Lojistik adına ödülü Genel Koordinatör Göksu Sanlı, NARİN Gümrük Müşavirliği adına da Genel Müdür Yardımcısı Fazilet Patır teslim aldı.

Sanlı ve Patır yaptıkları konuşmada; “İtibar, hem bireylerin hem kurumların sahip olabileceği en değerli varlıktır. İyi bir itibara sahip şirketler, çok büyük rekabet avantajı elde ederler. Dünya müthiş bir şeffaflığa doğru yol alıyor. Eskiden ‘gizlemek’, ‘kontrol etmek’, ‘manipüle etmek’ üzerine kurulu düzenler artık herkesin her şeyi bildiği, “açık düzenlere” doğru ilerliyor. İçinde yaşadığımız zamanın ruhu da bizi kontrol kavramından uzaklaştırıyor. Kontrolün yerini daha şeffaf, gönüllülük üzerine kurulu, esnek ve yaratıcı üretim ilişkileri alıyor. Bugün şirketlerin, dürüst, şeffaf ve hesap verebilir olmaları; karakter bütünlüğü içinde hareket etmeleri eskiye kıyasla daha da önem kazandı. Bir şirketin itibarlı olması için bu konuyu bir halkla ilişkiler konusu değil, bir varoluş nedeni olarak görmesi gerekiyor” dediler.

YORUMLAR