Ar-Ge merkez sayılarının sektörlere göre dağılımı

Medyaloji.net » iş dünyası » Ar-Ge merkez sayılarının sektörlere göre dağılımı
Ar-Ge merkez sayılarının sektörlere göre dağılımı

Türkiye'de son yıllarda verilen teşviklerle birlikte kurulan Ar-Ge merkezi sayısı 1227 oldu.

Sektör bazında bakıldığında; yazılım (112), bilgisayar ve iletişim teknolojileri (79) olmak üzere toplamda 191 Ar-Ge merkeziyle bilişim sektörü birinci sırada yer alıyor.

Bu sektörü sırasıyla makine ve teçhizat imalatı (179) ve otomotiv yan sanayi (129) takip ediyor. İl bazında en fazla Ar-Ge merkezi ise İstanbul’da (422) bulunuyor.

Türkiye’de son yıllarda faaliyette olan Ar-Ge merkezi sayısında yaşanan artış şirketlerin rekabet güçlerini artırmak adına Ar-Ge’ye çok daha fazla yöneldiklerini kanıtlar nitelikte. 2015’te faaliyette olan Ar-Ge merkezi sayısı 232’yken bu rakam 2018 yılında 900’e ulaştı. 2020 yılı itibariyle güncel Ar-Ge merkezi sayısı ise 1227. Ar-Ge/Tasarım Merkezi kurulumu, yönetimi, Ar-Ge hibe desteği sunan Experto’nun Yönetim Kurulu Başkanı Jülide Birol, günümüzde Ar-Ge’nin sürdürülebilir ekonomik büyüme için en önemli araçlardan biri haline dönüştüğünün altını çiziyor. 

En çok Ar-Ge merkezi bulunan sektör: Bilişim

2020 yılı itibariyle Ar-Ge merkezlerinin sektörel dağılımına bakıldığında; yazılım (112), bilgisayar ve iletişim teknolojileri (79) olmak üzere toplamda 191 Ar-Ge merkeziyle bilişim sektörü başı çekiyor. Bilişim sektörünü 179 Ar-Ge merkeziyle makine ve teçhizat imalatı takip ederken üçüncü sırada 129 Ar-Ge merkeziyle otomotiv yan sanayi bulunuyor. Dördüncü ve beşinci sektörler ise elektrik-elektronik (78), tekstil (77). İl bazında bakıldığında İstanbul 422 Ar-Ge merkeziyle birinci sırada yer alırken İstanbul’u sırasıyla Bursa (130), Kocaeli (125), Ankara (118) ve İzmir (90) takip ediyor.  

Ar-Ge artık üretim, satış gibi organik bir fonksiyon

Geçtiğimiz aylarda açıklanan 11. Kalkınma Planıyla birlikte Türkiye’de önümüzdeki dönemlerde Ar-Ge çalışmalarına hız verileceğine vurgu yapan Birol, küreselleşme ve ilerleyen teknolojiyle birlikte Ar-Ge’nin bir mecburiyet olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Rekabetin acımasız olduğu günümüz dünyasında Ar-Ge artık üretim, satış gibi organik bir fonksiyon üstleniyor. 11. Kalkınma Planında Ar-Ge’nin de bir ekosistem dahilinde ele alındığını görüyoruz. Devlet burada ekosistemi, finans sektörünü de içine alacak şekilde genişleterek ilgili bütün aktörler arasında eşgüdüm sağlama işlevini yükleniyor. Diğer bir yandan son yıllarda Ar-Ge merkezi sayısında yaşanan artış da bize gösteriyor ki şirketler artık Ar-Ge üzerine kurulu bir yapılaşmaya doğru gidiyor. Tüm bu gelişmeler ışığında şunu unutmamak gerekiyor ki şirketlerin amacı ihracat artışı, pazar payı artışı için Ar-Ge olduğunda büyüme de kendiliğinden gelecektir.”

YORUMLAR