Bursa Otizm Derneği "Otizmde Sanatsal Farkındalık" projesi

Medyaloji.net » sosyal sorumluluk » Bursa Otizm Derneği "Otizmde Sanatsal Farkındalık" projesi
Bursa Otizm Derneği "Otizmde Sanatsal Farkındalık" projesi

Özdilek Holding, otizmli öğrencilerin motor becerilerini geliştirecekleri ve kendilerini ifade edebilmelerine yönelik kazanımlar sağlayacakları sanat terapisi derslerini başlattı.

Eğitimin her çocuğun hakkı olduğuna inanarak geliştirdiği projeleriyle eğitime destek olan Özdilek Holding, otizmli öğrencilerin motor becerilerini geliştirecekleri ve kendilerini ifade edebilmelerine yönelik kazanımlar sağlayacakları sanat terapisi derslerini başlattı. 

Otizmli çocukların gelişimlerine katkı sağlamak ve kamuoyunun dikkatini otizme çekerek toplumda farkındalık yaratmak için Bursa Otizm Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen projenin dersleri, her hafta çarşamba günü ÖzdilekPark Bursa Nilüfer’in eğitim salonunda veriliyor. Eğitimlerse üç saat boyunca devam ediyor. 

Otizmli çocuklar sanat terapiyle gelişiyor 

Uzman pedagog eşliğinde 17 hafta sürecek derslerde otizmli bireylerin, güvenmek, tanınmak, fark etmek, keşfetmek, hissetmek, bağlanmak, duygulanmak, kabul etmek davranışlarını geliştirmeye yönelik dersler işleniyor. Otizmli çocukların diğer yollarla ifade edemedikleri duygu ve düşüncelerini, sanatsal üretimlerle açığa çıkarması üzerine planlanan projeyle çocukların ruh sağlıklarında da iyileşmeye yardımcı olmak hedefleniyor. Grup çalışmalarında dayanışma ve iş birliği içinde olmalarını sağlayan sanat terapisi, çocuklar arasındaki saygı, sevgi ve yardımlaşma gibi davranışları da geliştiriyor. 

Resim, heykel, seramik vb. sanatlarla çocukların kendini ifade etmeleri sağlanarak duygusal olarak rahatlamalarına yardımcı oluyor. 

Otizimli çocukların topluma kazandırılmasında aileye büyük görev düşüyor Özdilek Holding’in uzman eğitmenler tarafından, otizmli bireylerin ebeveynlerine yönelik verdiği sanat terapisi dersiyle de otizmli çocukların topluma kazandırılması konusunda, velilere rehberlik hizmeti de sağlandı. Otizmli çocukların gelişimlerine katkı sağlayarak kamuoyunun dikkatini otizme çekmeyi hedefleyen Özdilek Holding, “Otizmde Sanatsal Farkındalık” projesini sürdürülebilir hale getirerek toplumda farkındalık oluşturmaya devam edecek.

YORUMLAR