20.01.2021 / 11:38

Halef R.  VAYIS

Yapay zekanın geliştirdiği bir iletişim dili, gelecekte küresel dil olabilir mi?

Toplumun büyük kısmı, yaşanan hızlı değişimlere, bilimsel ve teknik yeniliklere hemen karşılık veremiyor. Çünkü değişiklikler o kadar hızlı gerçekleşiyor ki, insan ırkı bu yeniliklere yetişemiyor…

 

Azerbaycan’daki Dilbilim Enstitüsü’nün doktora adayı Sarvar Shirinov, yapay zekanın iletişim dili üzerine araştırmalar yapıyor.

Ona göre, Yapay zekalar zamanla kendi dilini oluşturacak ve bu dil tüm dünyada kabul görecek.

Hızla değişen dünyanın; modern düşüncenin, entelektüel bilgi birikiminin ve teknolojik yeniliklerin insanı değişim ve dönüşüm sürecine ittiğini söyleyen Shirinov, yeni dönem insanının artık özgürce yaşamak ve iyimser olmak istediğinin altını çiziyor.

Ona göre, zamana ayak uydurmak isteyen yaratıcı insan, sağlam felsefi düşünceye ve yüksek bir entelektüel seviyeye sahip olmalı. Ancak toplumun büyük bir kısmı, yaşanan hızlı değişimlere, bilimsel ve teknik yeniliklere hemen karşılık veremiyor.

Çünkü değişiklikler o kadar hızlı gerçekleşiyor ki, insan ırkı bu yeniliklere yetişemiyor.

Hal böyle olup da, bu gelişimin eşzamanlı bir parçası olamadığında ise uyum problemleri yaşıyor.

Shirinov’un bir önerisi de, her insanın düşünce ve fikir olarak kendini sürekli yenilemesi, moda deyimle “refresh” etmesi...

Bense buna katılmıyorum…

Bir insanın duruşunu, bakış açısını, fikirlerini ömrü boyunca sürekli yenilemesinin, ne kendine ne çevresine ne de içinde yaşadığı topluma bir fayda sağlamayacağını ve bazı tutarsızlıkları da beraberinde getireceğini düşünürüm.

Yenilenme, kendi doğal süreci içinde yaşanmalı…

Yeri sürekli değiştirilen ağaç nasıl yeterince gelişemez ve kök salamazsa, sürekli değiştirilen fikir ve düşünceler de kişi tarafından hazmedilemez ve üzerine konulamaz...

Sonucunda insan, sürekli dışarıdan empoze edilen fikir ve hareketlerin sadece vücut bulduğu bir nesne haline gelir.

 

İnsan artık DNA’nın esiri değil…

Sarvar Shirinov’a göre dünya, mantıksal ve rasyonel düşünme temelinde keşfetme arzusuyla yükseliyor.

Yapay zeka sistemleri, nükleer fizik, nanoteknoloji, biyometri, bilgi teknolojisi, matematiksel modelleme, moleküler biyoloji, gen mühendisliği, biyomedikal, sosyal ve beşeri bilimler gibi çeşitli alanlar, yüksek dinamik gelişimsel ve uygulamalı araştırma döneminden geçiyorlar.

Yapay zeka, her geçen gün insan hayatının ayrılmaz parçası oluyor. Siber teknoloji devrimi dalgası ise insanı mekanik cihazlarla birleştirme eğilimini ortaya çıkardı.

Gen modifikasyonu için “CRISPR / Cas9” gibi yeni teknolojiler yaratıldı. Yani, insan artık bir DNA’nın esiri olmaktan çıktı.

 

Yapay zeka, bir fikri daha hızlı ifade etmenin hesabını yapabilir…

Ayrıca S.Shirinov, bu ve diğer değişikliklerin dili bir iletişim aracı olarak etkileyeceğine inanıyor.

Ona göre, yaşanan değişiklikler yapay zekanın iletişim dili olacağına da işaret ediyor.

Bunun ilk kıvılcımları zaten mevcut. Facebook’un yapay zeka tabanlı sohbet botları kendi dillerini yarattı ve konuştu. Ancak daha sonra bu program kapatıldı.

Facebook’un bilim adamları, yapay zekaya sohbet botlarının bunu nasıl yaptıkları hakkında henüz özel bir bilgiye sahip değiller. Ama yapay zekanın ne hakkında konuştuğunu biliyorlar. Yapay zeka, bir fikri daha hızlı ifade etmenin hesabını yapabilir. Facebook’un yapay zeka tabanlı sohbet botları önce İngilizce iletişim kursa da, daha sonra anlık iletişim için yeni bir dil yarattılar. Yapay zekanın dili, doğal dile kıyasla sözdizimsel yapısı ile sadeleşecek; fikirler, daha kısa bir uyumlulukla hızlı bir şekilde gerçekleştirilecektir.

Bundan yola çıkan Shirinov, yapay zekanın kendi aralarında oluşturduğu iletişim dilinin, sonunda doğal dili tamamlayan küresel bir dil olacağını iddia ediyor.

Ona göre insan zekasının gelişimi yani yenilikler, fikirlerin doğal dil olmadan anlaşılabileceğini gösteriyor.

Başka bir deyişle, gelecekte doğal dile ihtiyaç duyulmayacak. İletişim modelinin değişmesinden sonra (dinleme ve konuşma, okuma ve yazma), doğal dil tarihte kalacak ve bilgi alışverişi beyinle doğrudan iletişim yoluyla gerçekleşecek.

İddia büyük ama olmayacağını kim söyleyebilir?...

twitter.com/halefrvayis

 

 
YORUMLAR

Yazarın Diğer Yazıları

>> Zaman oyunu… - 24.02.2021
>> “Sana” seslenen bir mecra… - 17.02.2021
>> Algılama, keyif alma ve öncelikler üzerine sosyal bir araştırma… - 11.02.2021
>> Algı yoluyla manipülasyon, kişinin özgür düşünmesini ve özgür davranmasını yok eder… - 03.02.2021
>> İnternetin romantik hikayesi - 27.01.2021
Medyaloji Yazarları
Halef R.  VAYIS Hüseyin MOVİT Neslihan KABAOĞLU Bülent BİRİCİK
Zaman oyunu…
Tüm Yazarlar