Kadın gazeteciler sektörden şikayetçi

Medyaloji.net » » Kadın gazeteciler sektörden şikayetçi
Kadın gazeteciler sektörden şikayetçi

Bilge Kadın Araştırma Merkezi'nin "Ulusal Medyada Çalışan Kadınların Medyadaki Yeri ve Sorunları" anketine göre, kadınlar sektörden ve çalıştıkları kurumdan birçok şikayetleri olmasına rağmen yaptıkları işi çok seviyorlar.

 Bilge Kadın Araştırma Merkezi (BİLKA) Başkanı Alev Sezen "Prezantasyon için kadınlar, yönetim kademeleri için erkekler tercih ediliyor. Atamalarda kadının cinsiyeti, evli ve çocuk sahibi olması karşısına hep bir engel olarak çıkıyor. Mobbinge maruz kalarak kariyer yapması engelleniyor. Kıyafeti yönünden de hiç farketmiyor başörtülü olduğu için tepki alanda var başı açık olduğu içinde. Başörtülü çalışanların bir şikayeti de çalışılan kurumunun 'başka yerde çalışamazsın' diyerek sömürüyü arttırması" dedi. 

Anket için 156 medya çalışanına "Medyada işe alımlarda cinsel ayırım yapılıyor mu?", "Medya çalışanları üzerinde yasaklar/baskı var mı?", "Medya mensubu kadınlar çalıştıkları kurumlardan memnun mu?", "Ulusal medyada çalışan kadınlara mobbing (psikolojik taciz) ve cinsel taciz uygulanıyor mu?", "Medya sektöründe torpilin etkisi ne kadar?" ve "Haberlerin doğruluk oranı nedir?" gibi sorular soruldu. 

Anket sonuçlarından bazıları şöyle:
* Çalışanların yaklaşık yüzde 45'i 30 yaş altında.
* 41 yaş üzeri çalışan yüzde 16.
* Çalışan profilinin %96'sı yüksek öğrenim görmüş.
* Çalışanların yarısı 10 yıldan fazladır medya sektöründe.
* Medya sektöründe çalışan kadınlar sektörden ve çalıştıkları kurumdan birçok şikayetleri olmasına rağmen ağırlıklı olarak yaptıkları işi çok seviyorlar.
* Ankete katılanların sadece yüzde 15'i çalıştıkları kurumun verdiği haber niteliği taşıyan bilgilerin yüzde yüz doğru olduğunu söylüyor.
* Yüzde 45'i çalıştığı kurumun bütçe kaynağının doğru projelerde kullanılmadığını düşünüyor.
* Yüzde 45'i haftalık yasal çalışma saati olan 45 saatin üzerinde çalışıyor.
* Bununla birlikte çoğunlukla düzenli bir çalışma yapıldığı görülüyor. Bundan da düzenli olarak sürekli fazla mesai yapıldığı sonucu çıkıyor.
* Yüzde 50'si aldığı ücretten memnun değil.
* Yüzde 60'ı işe alım/kariyer planlaması konularında cinsel ayırım yapıldığını düşünüyor.
* Yüzde 42'si mobbinge uğradığını ifade ediyor. Mobbing mağdurlarının sadece üçte biri bu durumu şikayet ediyor. Sadece yüzde 5 lik bir kesim bu konuyu yargıya taşıyor. Mobbing uygulayanların yüzde 60'ı erkek, yüzde 40'ı kadın.

YORUMLAR